Χατζημεστής: Περιμένω ως την Παρασκευή Πανθρακικό, Αλεξανδρούπολη