Τιμήθηκε ο Γιώργος Ποζίδης από τον Πόντο Θρυλορίου