Τέταρτη συνεχόμενη σεζόν ο Κυνηγόπουλος στον Πόντο