Πρωτοφανή απόφαση σε Ένωση Ασωμάτων και Πόντο Θρυλορίου