ΠΑΟΚ Κομοτηνής: Η πρώτη ακαδημία στην Ελλάδα που υλοποίησε σεμινάριο ΚΑΡΠΑ σε παιδιά