Με την ίδια φιλοσοφία συνεχίζουν προς την Γ Εθνική