Μαγκαφίνης: Η αφαίρεση βαθμών κρύβουν τα συμφέροντα κάποιων ομάδων