Κόνομι ,Γκέκας και Φιλοσόγλου θα είναι στην Γρατινή