Απάντηση Κοσμίου για την λήξη συνεργασία με τις Ακαδημίες ΠΑΟΚ Κομοτηνής