Αλεξανδρής και Στοΐνοβιτς οι εκλεκτοί για την Αλεξανδρούπολη