Ένσταση στην άνοδο της Ελπίδας απο την Δόξα Γρατινής