Έγινε η κλήρωση του 36ου Πανελλήνιου πρωταθλημάτων Δικηγόρων